5 Kardeş Aynı Kadınla Evlendi! BAKIN SEBEBİ NE!


1

İngiltere'de yayınlanan The Sun gazetesi, Hindistan'da he-psi ka-rdeş olan b-eş ko-cas-ıyla birlikte yaşayan Rajo Verma (21) adlı k-a-dını sayfalarına taşıdı. Ge-nç k-a-dın köyündeki ge-l-eneğe göre ilk e-vle-n-diği e-şi Guddu'nun dört e-rk-ek ka-rd-eşiyle de e-v-le-nmek z-or-unda k-al-dı.