GÜZEL HABER KORONA KIRICI İLAÇ BULUNDU


1

ABD Gıda ve İ-laç Dairesi (FDA), yeni tip ko-ronavir-üs (Ko-vid-19) tedavisinde kullanılmak üzere ilk defa bir vir-üs kı-rıcı i-lacı on-ayladığını açıkladı.California merkezli Gilead Sciences Inc. firmasının ”V-eklury” adlı il-acının, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yürütülen geniş çaplı bir çalışmada iyileşme süresini beş gün kısalttığının görülmesi üzerine, K-ovid-19 te-davisinde kullanılması FDA tar-afından on-aylandı. FDA’dan yapılan açıklamada, ”Veklury, k-oro-avi-rüs en-feksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan en az 12 yaşında ve 40 kilonun üzerindeki kişilerin t-edavisi için onaylanmıştır.” ifadesi kullanıldı.